Αναζήτηση εταίρων

Έργα που αναζητούν εταίρους, εταίροι που αναζητούν έργα

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τη βάση ιδεών έργων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013».
Εδώ εμφανίζονται όλες οι ιδέες έργων. Μπορείτε να ταξινομήσετε κατά Άξονα Προτεραιότητας, Ειδικό Στόχο, χώρα ή περιφέρεια ώστε να βρείτε την ιδέα έργου που σας ταιριάζει!

Προσοχή
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι οι ιδέες, που εμφανίζονται εδώ, δεν έχουν υποστεί τον έλεγχο ή την έγκριση κατά κανέναν τρόπο από τη Διαχειριστική Αρχή. Η βάση έχει σκοπό την πληροφόρηση και επικοινωνία, ώστε να σας επιτρέψει να αναπτύξετε το έργο σας ή να επικοινωνήσετε με δυνητικούς τελικούς δικαιούχους πριν την υποβολή της πρότασης έργου στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία.
Σημείωση: Όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να εισάγονται στην ελληνική γλώσσα. Πληροφορίες σε άλλη γλώσσα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Άξονας Προτεραιότητας

Ειδικός Στόχος

Χώρα

Περιφέρεια / Χώρα

Υποβάλετε την ιδέα έργου σας

Αν έχετε μία ιδέα έργου και αναζητείτε εταίρους, μπορείτε να συμπληρώσετε τη Φόρμα Ιδέας Έργου

Λίστα εταίρων

Προβολή εταίρων ανά σελίδα

#Τίτλος Ιδέας ΈργουΟργανισμόςΕιδικός ΣτόχοςΧώρα:Nuts III
11 Εικονικές Περιηγήσεις σε Βυζαντινά Μουσεία της Ελλάδας και της Κύπρου ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ Ε.Σ.4 Αξιοποίηση, διαχείριση και ανάπτυξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων Κύπρος Επιλέξτε
12 Αξιοποίηση των χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και της ελκυστικότητας των περιοχών. gloc@l.products ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ Ε.Σ.1 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Κύπρος Επιλέξτε
13 Δράσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιποποίηση των Ανανεώσιμεων Πηγών Ενέργειας Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Επιλέξτε Κύπρος Επιλέξτε
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος