2014-2020

Πρόγραμμα Interreg V-A  "Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020"

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 3ης (Στοχευμένης) Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων (Στρατηγικών Έργων)

 

3η Στοχευμένη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την αντιμετώπιση του Προσφυγικού-Μεταναστευτικού Ζητήματος στη Διασυνοριακή Περιοχή Συνεργασίας του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020    

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 

 

Λήξη προθεσμίας παραλαβής φακέλων υποψηφίων προς χρηματοδότηση προτάσεων πράξεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 (έργα στρατηγικού χαρακτήρα) 

 

Παράταση Υποβολής Προτάσεων της 2ης Πρόσκλησης INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Nέα ημερομηνία υποβολής: 24/2/2017

 

Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020-Λήξη 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 

 

Παράταση της προθεσμίας Υποβολής Προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης: Νέα προθεσμία 11/04/2016

 

7η Ενημέρωση αντικατάστασης αρχείου της Πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων-Αίτηση Υποβολής (3η έκδοση) και ανάρτηση νέου

 

6η Ενημέρωση-Οδηγός ανάλυσης Κόστους Οφέλους για έργα επενδύσεων

 

5η Ενημέρωση αντικατάστασης αρχείου της Πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων -Αίτηση Υποβολής (2η έκδοση)

 

4η Ενημέρωση αντικατάστασης αρχείου της Πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων -Αίτηση Υποβολής (1η έκδοση)

 

3η Ενημέρωση αντικατάστασης αρχείου της Πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 

 

2η Ενημέρωση αντικατάστασης αρχείων και ανάρτησης νέων της Πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

 

1η Ενημέρωση αντικατάστασης αρχείου της Πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020


 Εργαλείο Αναζήτησης Δικαιούχων (Εταίρων)

 

ΠΡΩΤΗ (1Η)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Έκτο (6) Σετ Συχνών Ερωτήσεων για την 1η Πρόσκληση 2014-2020

 

Πέμπτο (5) Σετ Συχνών Ερωτήσεων για την 1η Πρόσκληση 2014-2020

 

Τέταρτο (4) Σετ Συχνών Ερωτήσεων για την 1η Πρόσκληση 2014-2020

 

 Τρίτο (3) Σετ Συχνών Ερωτήσεων για την 1η Πρόσκληση 2014-2020

 

Δεύτερο (2) Σετ Συχνών Ερωτήσεων για την 1η Πρόσκληση 2014-2020

 

Ορθή επανάληψη 1ου Σετ Συχνών Ερωτήσεων για την 1η Πρόσκληση 2014-2020

 

Πρώτο (1) Σετ Συχνών Ερωτήσεων για την 1η Πρόσκληση 2014-2020

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Eνημέρωση για τη δωρεά εκπαιδευτικού εξοπλισμού από το Πρόγραμμα Συνεργασίας στους μαθητές της Βρίσας Μυτιλήνης επ’ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συνεργασίας

Eνημέρωση για τη διενέργεια αιμοδοσίας το τριήμερο 12-14/9/2017 επ’ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συνεργασίας

1η Ημερίδα Ενημέρωσης για την 1η Πρόσκληση στα ΧΑΝΙΑ, την Τρίτη 26-01-2016 Ξενοδοχείο ΣΑΜΑΡΙΑ, Πλατεία 1866-Κυδωνίας 69

 

 2η Ημερίδα Ενημέρωσης για την 1η Πρόσκληση στη ΣΥΡΟ, την Δευτέρα 01-02-2016, Επιμελητήριο Κυκλάδων, Ερμούπολη Απόλλωνος και Λαδοπούλου 

 

 3η Ημερίδα Ενημέρωσης για την 1η Πρόσκληση στη ΜΥΤΙΛΗΝΗ, την Τρίτη 09-02-2016 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου (Κουντουριώτη 1)

 

4η Ημερίδα Ενημέρωσης για την 1η Πρόσκληση στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Κύπρος, την Τρίτη 16-02-2016

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 

 Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Επιτροπής Καθοδήγησης  του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 

ΝΕΑ

Ανάρτηση αποφάσεων 3ης Επιτροπής Καθοδήγησης και 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Συνεργασίας Ιnterreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

 

Δημοσίευση απόφασης Επιτροπής Ενστάσεων (έργα 1ης Πρόσκλησης)

 

Δημοσίευση αποτελεσμάτων κατάταξης προτάσεων έργων 2ου και 3ου άξονα της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 

 

Ανάρτηση οδηγού επαληθεύσεων και συνοδευτικών εγγράφων του ΠΣ Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

 

Ανάρτηση αποφάσεων 2ης Επιτροπής Καθοδήγησης και 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Συνεργασίας Ιnterreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

 

Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

 

Ενημέρωση για τη 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων (για έργα στρατηγικού χαρακτήρα)

 

 Επικοινωνιακή Στρατηγική 2014-2020

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2015

 

Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020-Λήξη 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

 

Υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥΔ)

 

1η Αναθεώρηση Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

 

Νεο Πρόγραμμα INTERRG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

 

Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020: Έγκριση του νέου Προγράμματος

 

Σχέδιο Προγράμματος Ελλαδα-Κύπρος 2014-2020

 

Στρατηγική Μελέτη Περιβάλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 

 

3η φάση της Δημόσιας Διαβούλευσης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ελλάδα-Κύπρος 2014–2020» 

 

Eργαστήριο Διαβούλευσης για το σχεδιασμό του νέου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  2.

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 481/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα συνεργασίας

3. Υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥΔ)

 4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

 5. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 821/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2014 περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων

 

 6. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4314 Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις

 

  7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος