Προσκλήσεις
Από - ΈωςΤίτλος#Κατάσταση
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020    

15/12/2015-

15/03/2016

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020

1 Κλειστή

20/09/2016 -

19/12/2016

2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Στρατηγικου Χαρακτήρα του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020               

 2 Kλειστή
 13/7/2017- 31/7/2017  3η Στοχευμένη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την αντιμετώπιση του Προσφυγικού-Μεταναστευτικού Ζητήματος στη Διασυνοριακή Περιοχή Συνεργασίας του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020     3  Kλειστή
       
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013    
05/10/2009 - 07/12/2009

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος

1 Κλειστή
 10/10/11 - 9/11/11 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος  2 Κλειστή
 25/1/12 - 24/4/12 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος  3

Κλειστή

09/11/12-23/11/12  

4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Ελλάδα-Κύπρος για Έργα Στρατηγικού Χαρακτήρα

             
4

Κλειστή

06/02/13-30/04/13

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικά Έργα Ελλάδα-Κύπρος

5

Κλειστή

24/09/13-09/10/13

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τον άξονα 4  Ελλάδα-Κύπρος

6

Κλειστή

       
 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος