Επικοινωνία

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013»

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2310 469600
Fax: +30 2310 469 602
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο:interreg@mou.gr
Ιστοσελίδα: http://www.interreg.gr

ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013»

Διεύθυνση:Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2310 469 626
Fax: +30 2310 469 670
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: jts_grcy@mou.gr
Ιστοσελίδα:http://www.greece-cyprus.eu

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 • Φυλάτος Αστέριος
 Συντονιστής της ΚΤΓ
  Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
  Τηλ: +30 2310 469 632
  Fax: +30 2310 469 670

  Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: afilatos@mou.gr

filatos

 •       Αναγνωστίδου Αικατερίνη, Υπεύθυνη Έργου                                                                                            Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Θεσσαλονίκη, Ελλάς                                                                                       Tηλ: +30 2310 469629
  Fax: +30 2310 469670

  Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: kanagnostidou@mou.gr

kater

 • Μανιόπουλος Δημήτρης, Υπεύθυνος Έργου

   Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Θεσσαλονίκη, Ελλάς, Ελλάς
  Τηλ: +30 2310                            
  Fax: +30 2310 469670             
  dmaniopoulos@mou.gr

manio2

 • Ξανθόπουλος Παναγιώτης, Υπεύθυνος Έργου

   Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
  Τηλ: +30 2310 469627
  Fax: +30 2310 469670
  Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: pxanthopoulos@mou.gr

dsc07449

 • Τσιαγκαντέ Βάια, Υπεύθυνη Οριζοντίων Προγραμματικών Θεμάτων-Δημοσιότητας

                                  Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
                                                                                    Τηλ: +30 2310 469628
                                                                                    Fax: +30 2310 469670
                                                                Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: vtsiagkante@mou.gr

fullsizerender2b

 • Γιαμάκη Ελένη, Γραμματεία

  Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
  Τηλ: +30 2310 469626
  Fax: +30 2310 469670
  Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: egiamaki@mou.gr

giamiaki2

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Σ.Α.

Διεύθυνση Eυρωπαϊκών Ταμείων

Διεύθυνση: Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1409, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλεφωνικό Κέντρο: +357 22602900, +357 22602820
Fax: +357 22666810
Ιστοσελίδα: www.structuralfunds.org.cy/edafikis/

Μονάδα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Σημείο Επαφής του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος

 • Λίτσα Κάστανου, Ανώτερη Λειτουργός Προγραμματισμού

  Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1409, Λευκωσία, Κύπρος
  Τηλ: 357 22602890
  Fax: 00357 22666810
  Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: lkastanou@dgepcd.gov.cy

 • Kωνσταντία Κωνσταντίνου, Λειτουργός Προγραμματισμού

  Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1409, Λευκωσία, Κύπρος
  Τηλ: +357 22602949
  Fax: 00357 22666810
  Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: cconstantinou@dgepcd.gov.cy

 • Mαίρη Ιωάννου, Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου

  Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1409, Λευκωσία, Κύπρος
  Τηλ: +357 22 602906
  Fax: 00357 22666810
  Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: mioannou@treasury.gov.cy

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος